ciekawemiejsce

CENNIK

Koszt jednego kodu o wymiarach 40 x 40 mm to 50 zł/brutto na okres 36 miesięcy.

Dodatkowo istnieje możliwość zamówienia kodu o większych wymiarach w formie tabliczki przyklejanej bądź przykrecanej:

(razem ze stabilizatorami).

Cena 50 zł brutto stanowi umieszczenie informacji na portalu na okres 36 miesięcy z możliwościa przedłużania. Za każde 36 miesięcy 50 zł brutto.

Kod QR nadany danej firmie można wykorzystywać we wszystkich materiałach promocyjnych typu: foldery, papier firmowy, wizytówki itp.

Materiał do opublikowania dostarcza Zleceniodawca.

W przypadku braku takiego materialu i konieczności przygotowania go przez Zleceniobiorcę koszt wykonania takich usług stanowi odrębne porozumienie.

Istnieje mozliwość zmiany informacji w zleconych materiałach.